najbardziej odlotowe wakacje i ferie!
536 363 341
kontakt@dzieciakiwformie.pl

faq/regulamin

Zapraszamy do przygody z nami!

Regulamin dokonywania zapisu

Potwierdzeniem dokonania zapisu dziecka jest:

  • wpłata zaliczki 500 zł do 3 dni od dokonania zapisu.
  • przesłanie umowy z organizatorem do 3 dni od dokonania zapisu (mailowo, pocztą) – do 3 dni od otrzymania egzemplarzy od organizatora.
    -Brak powyższych czynności skutkuje wypisaniem uczestnika z listy biorących udział w imprezie.
  • Rozmowa telefoniczna pozostaje wiążącą i stanowi pełnoprawną umowę, podczas której uzgodnione zostały jej warunki oraz dwustronnym wyrażeniu chęci zawarcia umowy na określonych warunkach. W przypadku jej zerwania organizator obciąża osobę zainteresowaną faktycznym kosztem pobytu uczestnika/ów.

Wyjazd/Powrót

Telefon? Ale nuda!

Cukier? Z umiarkowaniem!

Jak słuchać dzieci?

know how – ZIMA

Jakie dzieci biorą udział w szkoleniu narciarskim grupowym?

Te z dzieci, które są w stanie wytrzymać na stoku od godz. 10:00-14:00. Przyjmujemy, że są to dzieci od 6 roku życia i starsze. Narciarze-dzieci zostaną podzieleni na grupy zaawansowania. Kryteria do zakwalifikowania dziecka do udziału w szkoleniu: samodzielny wjazd na stromym orczyku lub kotwicy, samodzielny wjazd bez pomocy na krzesełkach i kanapie, opanowanie podstawowych skrętów oraz ogólne panowanie nad nartami, samodzielne hamowanie.) Udział w zajęciach grupowych wiąże się również z pewnego rodzaju poziomem samodzielności – pozostaniem bez rodzica na okres 3-4 h, opieka nad własnymi nartami itp.

Dzieci, które biorą udział w szkoleniu grupowym dla początkujących to dzieci od 6 r.ż., charakteryzujące się odpowiednim wzrostem aby samodzielnie wsiąść na krzesełko (w przeciwnym razie na początku i na końcu zajęć potrzebna będzie pomoc rodzica w zawiezieniu/przywiezieniu dziecka). 

Lekcje indywidualne – dla kogo?

Dla tych dzieciaczków, które nie są w stanie (niekoniecznie z powodu braku umiejętności jazdy, ale ze względu na wzrost, siłę, wiek) wjechać na dość stromy orczyk. Dzieci w zależności od poziomu mogą być łączone w małe grupy jeśli tylko poziom umiejętności im na to pozwoli. Mamy na myśli taką sytuację, że jeśli pociecha nie poradzi sobie z wjazdem na orczyku to trener jednorazowo jest w stanie wywieść na górę jedną osobę, a pozostałe nie mogą wówczas pozostać bez opieki. Lekcje indywidualna przeznaczone są najczęściej dla dzieci od 4 r.ż.

Narciarze z przyszłości: Grupa początkująca/lekcje indywidualne: 1-6 osób (jeśli będzie możliwe stworzenie małej grupki dzieci młodszych)

 Super narciarze: Grupa średnio-zaawansowana: 8 osób

 Narciarscy wymiatacze: Grupa zaawansowana: 10 osób

Warunek uczestnictwa (podyktowany bezpieczeństwem dzieci oraz możliwościami motorycznymi): 6 lat. W przypadku dzieci charakteryzujących się większym wzrostem (dotyczy dzieci młodszych) oraz samodzielnością możliwe jest dołączenie do szkolenia  – każde dziecko rozpatrywane jest przez nas w sposób indywidualny. Całe szczęście mamy czas!  Jeśli nie są Państwo pewni czy dziecko będzie w stanie jeździć w grupie zapraszamy na nasze narty weekendowe, gdzie trener oceni czy dziecko jest na wystarczającym poziomie lub podszkoli je i umożliwi dołączenie na obozie do szkolenia grupowego.

Jeśli na obozie okaże się, że dziecko nie jest w stanie jeździć w grupie zostanie przesunięte na lekcje indywidualne lub w małych grupach (w ramach wolnych miejsc). W związku z tym, jeśli uda się podszkolić umiejętności istnieje możliwość powrotu do szkolenia grupowego. Jeśli poziom małego narciarza lub jego warunki fizyczne nie wystarczą do dołączenia  do szkolenia grupowego pozostanie on na zajęciach indywidualnych. Rodzice są zobowiązani zapewnić mu opiekę w pozostałą część czasu w którym nie odbywają się zajęcia indywidualne podczas przebywania na stoku (wszyscy trenerzy i animatorzy zajęci są wtedy prowadzeniem zajęć).

W CENIE WYJAZDU:

Szkolenie narciarskie dla dzieci I (nauka oraz doskonalenie jazdy, grupa średnio-zaawansowana) – codzienne zajęcia narciarskie na stoku pod opieką instruktorów w małych grupach. W ramach szkolenia narciarskiego dla dzieci odbywać się będą codzienne 3-4h zajęcia na stoku. W grupowym szkoleniu narciarskim mogą brać udział dzieci od 6 r.ż., które opanowały: jazdę pługiem, hamowanie, wjazd na orczyk.

Szkolenie narciarskie dla dzieci II (nauka jazdy, grupa początkująca) – w ramach szkolenia narciarskiego dla dzieci odbywać się będą codzienne 3-4h zajęcia na stoku.

pełne wyżywienie i kwaterunek

Ubezpieczenie NNW dla uczestników szkoleń narciarskich 

Szkolenia indywidualne dla dzieci –  od 4-5 r. ż. Dzieci, które wymagają pomocy we wjeździe na orczyk, na krzesełku itp. proponujemy Państwu szkolenie indywidualne lub w małej grupie 3-4 -5 latków, jeśli możliwym będzie utworzenie takiej grupki i połączenie dzieci 🙂

Mała grupa dzieci w wieku 3-5 – połowa ceny zajęć indywidualnych.

Koszt wyjazdu dla dziecka w wieku 4-6 latnie biorącego udziału w grupowym szkoleniu narciarskim: 650 zł + szkolenia indywidualne (lub w małych grupach).

W pierwszy dzień obozu przeprowadzimy „jazdę próbną”  w celu rozpoznania, w której z grup zaawansowania będzie jeździła dana pociecha. W trakcie szkolenia, jeśli zaistnieje taka potrzeba podyktowana większą efektywnością nauki dzieci mogą być również przemieszczane z jednej grupy do drugiej 🙂

Szkolenia indywidualne dla dzieci, jak również – w miarę dostępności instruktora – szkolenia dla dorosłych.

1h – 80 zł
4h – 300 zł
8h – 560 zł